Akar Tumbuhan

fungsi akar pada tumbuhan


Fungsi Akar pada tumbuhan adalah sebagai penopang tumbuhan, untuk menyerap air dan zat hara dari tanah, untuk cadangan makanan (bagi sebagian tumbuhan) dan untuk alat pernafasan. [1]

JENIS AKAR [2]

Akar serabut
Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil. Walaupun kadang-kadang, tumbuhan dikotil juga memilikinya (dengan catatan, tumbuhan dikotil tersebut dikembangbiakkan dengan cara cangkok, atau stek)

Akar tunggang
Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan.


Referensi   [ + ]

1. www.brainly.co.id
2. www.id.wikipedia.org/wiki/Akar